28.2.12

lycees Jean Moulin

Naar school in de heuvel
tags: 
Userpica
In Frankrijk wordt een school gebouwd in de heuvels. Groene daken en veel glas.
De kans is vrij groot dat je op een school hebt gezeten die het best omschreven kan worden als een gemetselde schoenendoos met ramen. Alhoewel er de afgelopen decennia een opleving is geweest als het gaat om de fantasie die toegepast wordt bij het bouwen van scholen en overheidsgebouwen, hebben we toch nog aardig wat naoorlogse middelmatigheid in ons land staan. 
In Frankrijk wordt op dit moment een wel heel bijzondere middelbare school gebouwd. Het Lycee Jean Moulin in Revin zal namelijk ín een heuvel gebouwd worden. Wie denkt dat er dan een donker gangenstelsen ontstaat, zit ernaast. De school heeft daken van gras, met daartussen grote glazen puien. In plaats van eindeloze gangen langs de lokalen, loopt in het midden van de school een brede gemeenschappelijke ruimte van boven naar beneden. Aula en gang tegelijk
Je zou er haast zin van krijgen weer naar school te gaan. 
Uit: http://www.bright.nl/naar-school-de-heuvel


Kijk hier en hier

18.11.11

Basismodel

De school behoeft meer ruimte, meer lokalen. Daarvoor is een ontwerp gemaakt voor verbouwing, sloop en nieuwbouw op de binnenplaats: zes lokalen er bij, nieuwe toiletgroepen, bredere trappen.

11.11.11

Nog meer archieffoto's uit 1943

nu: beeldhouwen

 nu: aula

 nu: opengebroken tot lokaal

nu: het houtlokaal

nu: lokaal 6

Lokalen 1 en 10 toen

Zo zagen de lokalen 1 en 10 er in een ver verleden uit. Het bovenste lokaal is nu het euritmielokaal en de onderste is nu lokaal 1 voor muziek en koor.

Ecodorp Bergen

http://www.ecodorpbergen.nl/

12.10.11

De vluchtweg

Op school worden overal nieuwe vluchtweg aanduidingen aangebracht. Led-licht op stroom met een batterij. Mooie vormgeving. 

5.10.11

De eerste aanzet - juli 2011

De eerste aanzet tot renovatie en bebouwing van de binnenplaats is gegeven. Maarten Overtoom van GeOArchitecten in Schagen heeft de volgende eerste ruimteschetsen gemaakt voor de bebouwing van de binnenplaats.

30.8.11

Zomerwerkzaamheden 2011

Deze zomer zijn er weer veel verbeteringen aangebracht.
- entree: nieuw geschilderd
- receptie: complete renovatie
- balie: nieuwe indeling: omgebouwd tot twee kantoren
- aula: plafond gereinigd en alles opnieuw geschilderd (nieuwe kleur)
- geheel nieuwe renovatie (muren, vloer, systeemplafond en verlichting) in de volgende lokalen: 13, 14, 18a, 18b, 19, 20, 32 en 37.

Kleur- en tegelontwerp is van Pieter Bijwaard
www.pieterbijwaard.nl

25.1.11

ARH.NL

Ga naar onze nieuwe website: www.arh.nl

Opknapwerkzaamheden winter 2010-2011
Update van de laatste opknapwerkzaamheden:
- vernieuwen linoleum eerste verdieping
- vernieuwen linoleum aula
- schilderen eerste verdieping
- schilderen trappenhuis
- renoveren houtwerk binnenplaats tweede verdieping
- renoveren houtwerk voorzijde
- renoveren bronzen voordeur
- aanpassen verwarmingssysteem
- aanleggen van flowforms in tuin achterzijde
- afronden van sportveldje achter

19.10.10

Zomerwerkzaamheden 2010

Afgelopen zomervakantie is er wederom hard gewerkt in school. De volgende onderdelen zijn aangepakt:


vooraangezicht school
- nieuwe stenen in de gaten
- nieuw voegwerk in de bakken
- zitjes opnieuw in de beits
- verwijderen klimop
- schoonstomen van de stenen
- er komt nog een nieuwe fietsenstalling
- nieuwe matten
entree leerlingen
- geheel geschilderd
- nieuwe matten
euritmie
- helemaal geschilderd
- nieuwe gordijnen
- vloer geschuurd en in de osmo
- zitje in de osmo
aula
- de tribune geschuurd en in de osmo
speelveld
- is afgerond
- een 10e jaars groep bouwt een Gaudi-bank
kantine
- verwarming is weggewerkt in een ombouw
- op langere termijn moeten de tafels en stoelen vervangen worden
Opruimen
- Er zijn drie containers vól rommel weggegooid
Administratie
- is geheel gerenoveerd

18.2.10

Voorbeeld


De politieacademie in Apeldoorn wordt momenteel verbouwd. Net als wij zitten zij in een oud-kloostercomplex. Het gebouw lijkt zelfs wel een beetje op dat van ons. Kijk voor de beelden op deze link:
http://www.draisma.nl/actueel/politieacademie/politieacademie.htm

18.11.09

Zusters Ursulinen 100 jaar


De orde van de zusters Ursulinen bestaat in 2009 100 jaar. Onze school was een huishoudschool.
Op DEZE LINK kunt u oude foto's bekijken van de Historisch Vereniging Bergen.

Op deze foto ziet u het huidige lokaal 1. De vloer is in 2007 in oude glorie hersteld nadat er 25 jaar een plaktegeltjestapijt over had gelegen.
26.9.09

Zomerverbouwing


In de zomer van 2009 is begonnen met de renovatie van de lokalen 3 t/m 7. De afronding is in week 41. Hier foto's van de werkzaamheden aan lokaal 4.

Stand van zaken

De stand van zaken op september 2009.
Alle opties tot verhuizen naar een andere locatie zijn onderzocht. De uitkomst is dat er in de regio Bergen geen andere plek is voor onze school. Dit maakt dat besloten is dat wij blijven waar we zitten en dat het licht op groen gaat voor gefaseerde verbouwingen.
Eerste prioriteiten:
  • Verbouwing van de lokalen 3 t/m 7. Onze bètalokalen behoeven een complete renovatie. De bestaande voorziening voldoet niet aan de doelen die wij met de vakken Natuur- en Scheikunde voor ogen hebben, met name voor de practicumlessen.
  • Er zijn subsidiemogelijkheden voor isolatie en verbetering van het Co2 klimaat. Wij zullen een aanvraag indienen.

18.2.09

De tuin deel 2


Nieuwe foto's van de tuin in het fotoalbum van de algemene schoolwebsite. Klik HIER.

Update februari 2008

Na vele gesprekken met de gemeente Bergen lijkt het scenario steeds waarschijnlijker te worden dat er geen alternatieve locatie is binnen de gemeente. Het voormalige vliegveld was een goede mogelijkheid, maar deze is in de korte rij der opties afgevallen.
Het volgende probleem is de bekostiging van de verbouwing. De gemeente verleent de school een huurvergoeding. Maar deze huurvergoeding is te krap om er een lening op af te sluiten. Bovendien is er dan geen geld meer voor jaarlijks onderhoud. We hebben dus de gemeente nodig om de verbouwing te financieren. Deze zaak komt in april voor in de gemeenteraad.

9.9.07

Het project de deelprojecten vliegveld Bergen

Vanwege de inkrimping en herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht stoot Defensie 53 overtollig geworden militaire terreinen af. Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Dienst Domeinen Onroerende Zaken zoeken in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een nieuwe bestemming voor deze militaire terreinen.
Vliegveld Bergen ligt ten zuiden van het dorp Bergen en ten westen van Alkmaar. Het terrein, met een oppervlakte van circa 75 hectare heeft een startlandingsbaan (slakken, sintels) en semi-verharde paden. Het grasland op het terrein is drassig, ongelijk en met brokstukken. Er zijn bunkers en twee woningen (Groeneweg 10 en 12). De paden en bunkers zijn deels begroeid.
Het voormalig vliegveld met bijbehorende weilanden, gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, is enige jaren geleden door Defensie afgestoten. DLG heeft aangegeven het object te willen verwerven. Het gebied wordt voor agrarische doeleinden gebruikt en is verpacht (circa 20 hectare reguliere pacht, het restant kortlopende pacht). Bij een eerste verkenning van de mogelijkheden voor inrichting, denkt DLG als eerste aan nieuwe natuur met als nevenfunctie waterberging.

Vliegveld Bergen


17 juli 1939 werd Vliegpark Bergen geopend en in gebruik genomen door de strategische Verkennings Vliegtuig Afdeling. Al op de eerste dag van de oorlog, 10 mei 1940, werd het gebombardeerd. Hierbij werden een groot aantal Nederlandse vliegtuigen en alle hangars zwaar beschadigd. Niettemin werden er in de eerste oorlogsdagen nog wel Nederlandse bombardementsvluchten uitgevoerd vanaf Bergen. Op 15 mei 1940 werd het in gebruik genomen door de Duitsers. Sinds dat moment werden er rond het vliegveld allerlei bunkers gebouwd, waaronder kanonkazematten, gecombineerde gevechtsbunkers met personeelsonderkomens, en bunkers die dienst deden als telefooncentrale en vuurleidingsposten. Verder verwijderd van het vliegveld, zoals in Bergen aan Zee, Schagen, Castricum en Egmond werden radarposten gebouwd (van onder andere de types Freya, Würzburg-Riese en Wassermann).
Vliegvelden aan de kust, zoals Bergen, bleken ondanks dit alles tóch erg kwetsbaar. Op 6 juni 1944 werd vliegveld Bergen daarom ontruimd en onklaar gemaakt. Zo blies men het drainagestelsel op en plaatsten men palen op het veld. Hoewel er nog steeds Duitsers in Bergen aanwezig waren, werd er niet meer gevlogen vanaf Bergen. Op 5 mei nam de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten het gezag over. De Duitsers weigerden zich echter over te geven aan het verzet. Die overgave volgde pas op 8 mei toen het Brits-Canadese legerkorps Bergen binnenkwam.
Na de oorlog is vliegveld Bergen niet meer in gebruik genomen (er is wel een tijdelijke vliegstrip geweest direct na de oorlog).
bronIn de Bergermeerpolder ligt het voormalige vliegveld Bergen. Dat moest natuurlijk beschermd worden, onder andere met Nederlandse tankversperringen van spoorstaven aan de Groeneweg in Bergen. De nep-boerderij is een gecamoufleerde hangar, gebouwd door de Duitsers. Van een afstand of van bovenaf was deze hangar niet als zodanig te herkennen. In de omgeving van het voormalig vliegveld zijn ook talrijke bunkers; met spreekt van het bunkerdorp.
Geallieerde piloten die na bombardementen op Duitsland niet al hun bommen hadden uitgeworpen, namen deze niet mee naar huis, maar lieten ze vallen in onbewoond gebied voor de oversteek terug naar Engeland. In het Noord-Hollands Duinreservaat zijn op verscheiden plekken bomtrechters te zien, bijvoorbeeld langs de Woudweg tussen 't Woud en Bergen aan Zee en langs de Vlewose weg tussen Egmond-Binnen-aan Zee en Castricum.
28.12.06

Kloostercomplex Loudelsweg

Ons gebouw aan de Loudelsweg maakte deel uit van een groot complex aan gebouwen.
Op deze plattegrond is E ons gebouw en het groene deel ons huidig perceel. U kunt zien hoe groot het totale kloostercomplex ooit was. Voor de complete tekst, download het PDF (adobe) bestand links bij de rubriek 'Kloostercomplex'. Deze tekst is afkomstig van de Historische Vereniging Bergen met daarin aantekeningen van onze school. Website Historische Vereniging:
hvb-nh

Van Isaac Bashevic Singer is de uitspraak: ".. als m'n tante wieltjes had, was ze nu een locomotief...", maar zo'n plattegrond zet wel aan het fantaseren... hoe had de school eruit gezien als...Op deze url, foto's van de Beeldbank Noord-Holland, kunt u historische foto's van het complex bekijken. Echt een aanrader. U zult uw ogen uitkijken: http://www.beeldbank-nh.nl/index.php. Druk bovenin op de knop zoeken en typ dan "Loudelsweg" in.Pensionaat Sint Anthonius
Pensionaatsgebouw aan de Loudelsweg nabij de Antoniusstraat; geb. 1904. Gesloopt in 1990, waarna nieuwbouw Kloosterlaan e.o. verrees. Bergen NH; Loudelsweg 20-22Retraitehuis St. Petrus Canisius
Het in 1925 gebouwde en in 1991 gesloopte Retraitehuis St. Petrus Canisius, later nog in gebruik geweest als centrum De Vluchtheuvel. Bergen NH; Loudelsweg 40

Verwijderde bomen
De laatste der Mohikanen, zo staat deze boom erbij. Een hele rij van deze bomen is verwijderd vanwege de nieuwbouw.2.11.06

Bijgebouwen

Bij het Goetheanum staan nog veel andere gebouwen in dezelfde stijl die min of meer bij het Goetheanum horen. Zoals het Heizhaus waar vanuit het Goetheanum en bijgebouwen verwarmd worden en het Glashaus. Voor meer informatie over het Goetheanum: http://www.goetheanum.org