18.11.09

Zusters Ursulinen 100 jaar


De orde van de zusters Ursulinen bestaat in 2009 100 jaar. Onze school was een huishoudschool.
Op DEZE LINK kunt u oude foto's bekijken van de Historisch Vereniging Bergen.

Op deze foto ziet u het huidige lokaal 1. De vloer is in 2007 in oude glorie hersteld nadat er 25 jaar een plaktegeltjestapijt over had gelegen.
26.9.09

Zomerverbouwing


In de zomer van 2009 is begonnen met de renovatie van de lokalen 3 t/m 7. De afronding is in week 41. Hier foto's van de werkzaamheden aan lokaal 4.

Stand van zaken

De stand van zaken op september 2009.
Alle opties tot verhuizen naar een andere locatie zijn onderzocht. De uitkomst is dat er in de regio Bergen geen andere plek is voor onze school. Dit maakt dat besloten is dat wij blijven waar we zitten en dat het licht op groen gaat voor gefaseerde verbouwingen.
Eerste prioriteiten:
  • Verbouwing van de lokalen 3 t/m 7. Onze bètalokalen behoeven een complete renovatie. De bestaande voorziening voldoet niet aan de doelen die wij met de vakken Natuur- en Scheikunde voor ogen hebben, met name voor de practicumlessen.
  • Er zijn subsidiemogelijkheden voor isolatie en verbetering van het Co2 klimaat. Wij zullen een aanvraag indienen.

18.2.09

De tuin deel 2


Nieuwe foto's van de tuin in het fotoalbum van de algemene schoolwebsite. Klik HIER.

Update februari 2008

Na vele gesprekken met de gemeente Bergen lijkt het scenario steeds waarschijnlijker te worden dat er geen alternatieve locatie is binnen de gemeente. Het voormalige vliegveld was een goede mogelijkheid, maar deze is in de korte rij der opties afgevallen.
Het volgende probleem is de bekostiging van de verbouwing. De gemeente verleent de school een huurvergoeding. Maar deze huurvergoeding is te krap om er een lening op af te sluiten. Bovendien is er dan geen geld meer voor jaarlijks onderhoud. We hebben dus de gemeente nodig om de verbouwing te financieren. Deze zaak komt in april voor in de gemeenteraad.