26.9.09

Stand van zaken

De stand van zaken op september 2009.
Alle opties tot verhuizen naar een andere locatie zijn onderzocht. De uitkomst is dat er in de regio Bergen geen andere plek is voor onze school. Dit maakt dat besloten is dat wij blijven waar we zitten en dat het licht op groen gaat voor gefaseerde verbouwingen.
Eerste prioriteiten:
  • Verbouwing van de lokalen 3 t/m 7. Onze bètalokalen behoeven een complete renovatie. De bestaande voorziening voldoet niet aan de doelen die wij met de vakken Natuur- en Scheikunde voor ogen hebben, met name voor de practicumlessen.
  • Er zijn subsidiemogelijkheden voor isolatie en verbetering van het Co2 klimaat. Wij zullen een aanvraag indienen.

Geen opmerkingen: