25.10.06

Ursulinen

Ursulinen zijn een katholieke vrouwelijke kloosterorde die in 1535 door Angela Merici (1474 - 1540) te Brescia werd gesticht en onder bescherming van de Heilige Ursula van Keulen gesteld. De stichting van de orde werd door Paus Clemens VII (1478-1534) bevestigd. In 1612 werden de Ursulinen tot orde verheven.
Deze orde wijdt zich aan het opvoeden en onderwijzen van meisjes en stichtte scholen in o.m. België (Bergen sinds 1633, Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw-Waver sinds 1841), Duitsland en Nederland (o.a. Sittard en Boxtel) sinds 1645. Sinds de 17e eeuw zijn ze ook in Noord-Amerika actief.
Stuwende kracht achter de heroprichting van de congregatie in België na de Franse Revolutie was de Tildonkse dorpspastoor Joannes Lambertz, die in 1818 een deel van zijn pastorie omvormde tot dorpsschool. De ursulinen van Tildonk volgen sinds 1832 de regel van Augustinus en werken een unieke formule uit van gratis volksonderwijs gecombineerd met betalend kostschoolonderwijs. Vanuit Tildonk werden meer dan 40 andere kloosters opgericht.
De orde telt nu (2005) ongeveer 13.000 leden.
De Ursulinen van Bergen (Noord-Holland), in 1898 gesticht voor het bisdom Haarlem, vormen een eigen congregatie.

Bergen

Bergen is een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 31.322 inwoners (1 augustus 2006, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,85 km² (waarvan 22,70 km² water). De gemeente maakt deel uit van de samenwerkingsregio Kennemerland en ligt van oudsher grotendeels ook in het oude gewest Rekere. De gemeente is een populaire toeristenbestemming, vooral vanwege de vele stranden en badplaatsen langs de Noordzeekust.

Sinds ca. 1900 is Bergen een kunstenaarsdorp dat veel schilders, schrijvers en architecten aantrekt. Het Museum Kranenburg in Bergen bevat een verzameling kunstwerken van deze Bergense School. De villawijk Park Meerwijk werd in 1915 geheel in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd. Er zijn regelmatig kunstmarkten in Bergen, een jaarlijks muziekfestival (de Holland Music Sessions in augustus) en een jaarlijks kunstfestival (de Kunsttiendaagse in oktober). Andere bezienswaardigheden in de gemeente Bergen zijn o.a. het Zeeaquarium (Bergen aan Zee), het Auto Union Museum (Bergen) met een verzameling oldtimers, en de historische musea Het Sterkenhuis (Bergen) en het Museum van Egmond (Egmond aan Zee).

Ten noorden van het dorp Bergen liggen de Schoorlse Duinen. Dit uitgestrekte natuurgebied heeft de hoogste en breedste duinen van Nederland. Op sommige plaatsen zijn de duinen soms wel vijf kilometer breed. Midden in het gebied ligt De Kerf, een uniek brakwatergebied dat onstaan is nadat in 1997 een opening in de duinenrij werd gegraven, zodat het zeewater bij hoogtij naar binnen kan stromen.
Bergense School


Charley Toorop, Zelfportret met drie kinderen, 1929, Groninger MuseumRond de in Nederland verblijvende Franse schilder Henri Le Fauconnier ontstond in 1915 een groep jonge schilders, die reageerden tegen het Impressionisme, net zoals dat in Frankrijk gebeurde met het Fauvisme en in Duitsland met het Expressionisme.

De schilders uit de Bergense School wendden zich eerder af van het landschap met zijn wisselende uiterlijkheden, terwijl ze het bestendiger inwendige in mens en voorwerp gingen ontdekken. Vandaar dat ze een voorkeur lieten blijken eerder voor het stilleven en voor de figuur, met overheersend gedempte kleurtonen in ruige strakke vormen. Het werd een eerste uiting van het Nederlandse Expressionisme. De naam Bergense School verwijst naar het dorp waar ze zaten gegroepeerd, Bergen, om precies te zijn aan de Buerweg, in de buurtschap Bergen Binnen, tussen Bergen en Bergen aan Zee.

Tot de meest consequente figuren van deze Bergense avant-gardisten hoorden Charley Toorop en John Raedeker. Vooral de Amsterdamse kunstverzamelaars Piet Boendermaker en C.W.N. Baard zorgden voor de bekendheid van deze Bergense School.

Tot deze groep hoorden ook: Jan Sluyters, Leo Gestel, Else Berg, Gerrit Van Blaaderen, Arnout Colnot, Dirk Filarski, Mathieu Wiegman, Harrie Kuyten, Kees Maks, Jaap Sax, Mommie Schwarz, Piet Wiegman, Wim Schumacher.Henri Le Fauconnier was al in 1912, samen met Fernand Léger en Piet Mondriaan, lid van de Amsterdamse Moderne Kunstkring.

Een paar jaar na het ontstaan van de Bergense School werd in Groningen, in 1917-18, omheen Jan Wiegers, De Ploeg opgericht. Hier werd het kleurenpalet heel wat uitbundiger gestoffeerd, opvallend beïnvloed door het Duitse Expressionisme van Ernst Kirchner.

Organische vormgeving


Organische Architectuur Bij organische architectuur gaat het om gebouwen die vanaf de eerste steen op een natuurlijke manier tot stand zijn gekomen. De gebouwen passen in hun omgeving. In extreme gevallen lijken de gebouwen echt op planten en dieren die uit zichzelf groeien en met hun omgeving versmelten.
De antroposofische stroming koos in de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw voor de expressionistische bouwkunst. De filosoof van de antroposofische beweging Rudolf Steiner nam het organisch bouwen als uitgangspunt voor zijn instituut, het Goetheanum in Dornach vlakbij Bazel (het eerste uit 1913-1920, het tweede voltooid in 1928). Een gebouw moest groeien en niet puur rationeel opgezet zijn. Een rechte hoek van negentig graden was dodelijk voor de gevoelswereld van de gebruiker, hij zou hem kunnen verkillen. Kleuren en vormen zouden van grote invloed zijn op zijn stemming en zelfs op het functioneren van de maatschappij. Antroposofische gebouwen volgden dan ook programma's waarin hoeken van negentig graden vermeden werden en speciale kleurenschema's bedacht werden om de gemoedstoestand van de gebruiker in een zo harmonisch mogelijke staat te brengen.
In Nederland ontwikkelde zich in de jaren '10 de expressionistische baksteenarchitectuur De Amsterdamse School. Deze werd gekenmerkt door een organische vormgeving, fraai metselwerk, gestileerde bas-reliëfs, witgeschilderde ramen met horizontale roedenverdeling.


De organische architectuur is in contrast met het nog steeds levendige functionalisme en De Stijl een bouwkunst die de mens centraal stelt en die niet slechts functioneel is, maar ook aan het gevoel en de verbeelding appelleert. Bij het Functionalisme of zakelijkheid werd juist het denken het uitgangspunt: hoe wordt een gebouw gebruikt, wat zijn de handigste vormen? Al vroeg in de CIAM debatten had Le Corbusier tegenover het radicale functionalisme (Stam, Teige, Meyer) de stelling verdedigd dat esthetiek een fundamenteel menselijke functie is. Dat is een stellingname die na de Tweede Wereldoorlog - in de context van ideologische onderkoeling en formele verschraling van de moderne architectuur - door bijv. Van Eyck in woord en gebouw verder is gedemonstreerd en onderbouwd.
Toen er aan het einde van de twintigste eeuw steeds meer aandacht kwam voor natuur en milieu, werd het ook duidelijk dat de organische architectuur in de eenentwintigste eeuw op de een of andere manier weer zou opbloeien in plaats van te verdwijnen.
Architectenbureau Alberts & Van Huut heeft behoorlijk wat spraakmakende gebouwen gerealiseerd. De hoofdkantoren van de ING en de Gasunie zijn illustratief. Ook in de gezondheidszorg is Alberts & Van Huut actief. Het kinderpsychiatrisch ziekenhuis in Alkmaar komt onder meer van de tekentafels van dit Architectenbureau. In deze nieuwsbrief de visie van Max van Huut op landschap, stedenbouw en architectuur.


De ontwerpwijze van Alberts Van Huut wordt de organische architectuur genoemd. Van Huut hierover: ¨Mensen worden beïnvloed door hun omgeving. Ze worden niet alleen gevoed door organisch voedsel, maar ook door geluid en visuele vibraties. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn, bepaalt de omgeving sterk ons wezen. Met dit als uitgangspunt is het voor de hand liggend dat architectuur een bepalende rol speelt in het leven. Hoe, en wat we bouwen is een uitdrukking van ons mens- en wereldbeeld. Kubusactige vormen bepalen in sterke mate onze rationele ontwikkeling. Lossere, vrijere vormen, de zogenoemde organische vormen, doen vriendelijker en harmonischer aan. Deze vormen bepalen in sterke mate onze intuïtieve ontwikkeling. In landschap, stedenbouw en architectuur zullen we deze ontwikkeling steeds meer waarnemen. In plaats van de eeuwenoude overheersende rechte hoek, zouden er in de nabije toekomst wel eens veel meer creatievere, organische vormen kunnen komen.¨
zie ook 'Organische-architectuur werkt bevrijdend'

Rekenmodel gemeentelijk budget onderwijshuisvesting

Huisvesting


Hoe werkt het onderwijshuisvestingssysteem?
In het kort komt het neer op het volgende. Een bestuur van een school, dat een huisvestingsvoorziening wil, moet die bij burgemeester en wethouders aanvragen. De gemeenteraad stelt jaarlijks een programma vast van huisvestingsvoorzieningen die worden toegekend en een overzicht van huisvestingsvoorzieningen die worden afgewezen.
De gemeenteraad neemt die besluiten op grond van regels die zijn vastgelegd in de onderwijshuisvestingsverordening. In deze verordening staan onder meer de beoordelingscriteria en omschrijvingen van de huisvestingsvoorzieningen.

De besturenraad heeft in 2004 een rekenmodel gemaakt waarmee u kunt berekenen hoeveel geld uw gemeente uit het gemeentefonds ontvangt voor onderwijshuisvesting. De gemeente kent het exacte bedrag dat ze ontvangt, maar met dit model berekent u zelf een indicatie. Handig om te bekijken of de gemeente het bedrag ook inderdaad aan onderwijshuisvesting besteedt.
Het model bestaat uit 5 tabbladen. Van links naar rechts:
toelichting
overzicht benodigde gegevens
maatstaven
extra leerlingen
berekening extra uitkering onderwijskundige vernieuwingen
De bladen zijn beveiligd, met uitzondering van de blauwe cellen. Alleen die hoeft u in te vullen.
Ga naar deze link

Hundertwasser


Op 19 februari 2000 overleed op 71-jarige leeftijd de Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). Hundertwasser bezweek aan een hartaanval tijdens de reis van Nieuw Zeeland naar Europa.Hundertwasser werd in 1928 geboren als Friedrich Stowasser. Hij volgde de kunstacademie in Wenen, waar hij kennis maakte met het abstract expressionisme en minimalisme. Hij moest daar niets van weten. Zijn voorkeur ging uit naar de Oostenrijkse schilders uit het begin van de twintigste eeuw als Gustav Klimt en Egon Schiele.Friedensreich Hundertwasser had een grote hekel aan rechte lijnen en vond, dat een rechte lijn het instrument van de duivel was. Hij was dan ook een grote tegenstander van het "Nieuwe Bouwen", dat na de oorlog ook in Oostenrijk door veel architecten werd omarmd.n 1983 kreeg Hundertwasser de kans om te laten zien wat hij bedoelde. In de Wenen (im 3. Wiener Gemeindebezirk) werd een door hem ontworpen woningcomplex gebouwd.De gebouwen tonen een verwantschap met het werk van de Spanjaard Gaudi. Rechte lijnen werden zoveel mogelijk vermeden, maar Hundertwasser stootte ook op de realiteit van alle dag: ronde ramen zijn duur en werden vervangen door goedkopere rechthoekige vormen.

Het Goetheneaum

Het Goetheaneum is een bouwwerk dat werd ontworpen door de antroposofische voorman Rudolf Steiner en gebouwd in de Zwitserse plaats Dornach vlakbij Bazel. Het is een internationaal centrum voor de antroposofie waar regelmatig cursussen en conferenties op dit gebied plaatsvinden.

Geschiedenis
Het eerste Goetheanum, waaraan in 1913 werd begonnen, was geheel van hout en werd nooit voltooid. Op 31 december 1922 werd het door brand verwoest.
Vervolgens werd het huidige Goetheanum gebouwd, geheel van beton, en kwam in 1928 gereed. Het zijn voorbeelden van
organische architectuur.

The Garden

De school kent een geweldige tuin, onderhouden door Ria Maier. Alleen al door deze tuin wil je hier nooit meer weg als school.