25.10.06

Rekenmodel gemeentelijk budget onderwijshuisvesting

Huisvesting


Hoe werkt het onderwijshuisvestingssysteem?
In het kort komt het neer op het volgende. Een bestuur van een school, dat een huisvestingsvoorziening wil, moet die bij burgemeester en wethouders aanvragen. De gemeenteraad stelt jaarlijks een programma vast van huisvestingsvoorzieningen die worden toegekend en een overzicht van huisvestingsvoorzieningen die worden afgewezen.
De gemeenteraad neemt die besluiten op grond van regels die zijn vastgelegd in de onderwijshuisvestingsverordening. In deze verordening staan onder meer de beoordelingscriteria en omschrijvingen van de huisvestingsvoorzieningen.

De besturenraad heeft in 2004 een rekenmodel gemaakt waarmee u kunt berekenen hoeveel geld uw gemeente uit het gemeentefonds ontvangt voor onderwijshuisvesting. De gemeente kent het exacte bedrag dat ze ontvangt, maar met dit model berekent u zelf een indicatie. Handig om te bekijken of de gemeente het bedrag ook inderdaad aan onderwijshuisvesting besteedt.
Het model bestaat uit 5 tabbladen. Van links naar rechts:
toelichting
overzicht benodigde gegevens
maatstaven
extra leerlingen
berekening extra uitkering onderwijskundige vernieuwingen
De bladen zijn beveiligd, met uitzondering van de blauwe cellen. Alleen die hoeft u in te vullen.
Ga naar deze link

Geen opmerkingen: