18.2.09

Update februari 2008

Na vele gesprekken met de gemeente Bergen lijkt het scenario steeds waarschijnlijker te worden dat er geen alternatieve locatie is binnen de gemeente. Het voormalige vliegveld was een goede mogelijkheid, maar deze is in de korte rij der opties afgevallen.
Het volgende probleem is de bekostiging van de verbouwing. De gemeente verleent de school een huurvergoeding. Maar deze huurvergoeding is te krap om er een lening op af te sluiten. Bovendien is er dan geen geld meer voor jaarlijks onderhoud. We hebben dus de gemeente nodig om de verbouwing te financieren. Deze zaak komt in april voor in de gemeenteraad.

Geen opmerkingen: