9.9.07

Vliegveld Bergen


17 juli 1939 werd Vliegpark Bergen geopend en in gebruik genomen door de strategische Verkennings Vliegtuig Afdeling. Al op de eerste dag van de oorlog, 10 mei 1940, werd het gebombardeerd. Hierbij werden een groot aantal Nederlandse vliegtuigen en alle hangars zwaar beschadigd. Niettemin werden er in de eerste oorlogsdagen nog wel Nederlandse bombardementsvluchten uitgevoerd vanaf Bergen. Op 15 mei 1940 werd het in gebruik genomen door de Duitsers. Sinds dat moment werden er rond het vliegveld allerlei bunkers gebouwd, waaronder kanonkazematten, gecombineerde gevechtsbunkers met personeelsonderkomens, en bunkers die dienst deden als telefooncentrale en vuurleidingsposten. Verder verwijderd van het vliegveld, zoals in Bergen aan Zee, Schagen, Castricum en Egmond werden radarposten gebouwd (van onder andere de types Freya, Würzburg-Riese en Wassermann).
Vliegvelden aan de kust, zoals Bergen, bleken ondanks dit alles tóch erg kwetsbaar. Op 6 juni 1944 werd vliegveld Bergen daarom ontruimd en onklaar gemaakt. Zo blies men het drainagestelsel op en plaatsten men palen op het veld. Hoewel er nog steeds Duitsers in Bergen aanwezig waren, werd er niet meer gevlogen vanaf Bergen. Op 5 mei nam de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten het gezag over. De Duitsers weigerden zich echter over te geven aan het verzet. Die overgave volgde pas op 8 mei toen het Brits-Canadese legerkorps Bergen binnenkwam.
Na de oorlog is vliegveld Bergen niet meer in gebruik genomen (er is wel een tijdelijke vliegstrip geweest direct na de oorlog).
bronIn de Bergermeerpolder ligt het voormalige vliegveld Bergen. Dat moest natuurlijk beschermd worden, onder andere met Nederlandse tankversperringen van spoorstaven aan de Groeneweg in Bergen. De nep-boerderij is een gecamoufleerde hangar, gebouwd door de Duitsers. Van een afstand of van bovenaf was deze hangar niet als zodanig te herkennen. In de omgeving van het voormalig vliegveld zijn ook talrijke bunkers; met spreekt van het bunkerdorp.
Geallieerde piloten die na bombardementen op Duitsland niet al hun bommen hadden uitgeworpen, namen deze niet mee naar huis, maar lieten ze vallen in onbewoond gebied voor de oversteek terug naar Engeland. In het Noord-Hollands Duinreservaat zijn op verscheiden plekken bomtrechters te zien, bijvoorbeeld langs de Woudweg tussen 't Woud en Bergen aan Zee en langs de Vlewose weg tussen Egmond-Binnen-aan Zee en Castricum.
Geen opmerkingen: