18.11.11

Basismodel

De school behoeft meer ruimte, meer lokalen. Daarvoor is een ontwerp gemaakt voor verbouwing, sloop en nieuwbouw op de binnenplaats: zes lokalen er bij, nieuwe toiletgroepen, bredere trappen.

Geen opmerkingen: